Love

Nếu ngày mai xa nhau

Nếu ngày mai xa nhau, chỉ mong đừng đổ lỗi, Nếu ngày mai xa nhau, chẳng mong làm bạn, chỉ mong cả 2 sống tốt hơn. Em hay bắt đầu những cuộc trò chuyện thất vọng nhiều hơn, rằng em không muốn chờ nữa, em muốn kết hôn. Anh nghe, có lúc giận em, có …

Continue Reading