Photos

Đánh giá Canon 60D vs 50D

By: biocsua Bài viết đánh giá khá hay về Canon 60D của bạn trung81187 trên vnphoto… Ngoại trừ lớp vỏ “nhựa” làm cho cảm giác cầm máy không được mát tay như Canon 50D (mặc dù khi cầm vẫn cho cảm giác khá chắc chắn) thì mình đảm bảo mọi thứ khác Canon 60D đều …

Continue Reading